5 + 1 gedeeld door 2 is geen 3! De illusie van gemiddelden in tijden van Corona


Op het VRT journaal van dinsdag 17 maart 2020 toont Wim De Vilder hoe de besmetting zich voortzet als iedereen gemiddeld 3 mensen infecteert. Na 13 keer betekent dat meer dan 1,5 miljoen infecties.


Dat moet natuurlijk genuanceerd worden omdat de keten onderbroken kan worden als de geïnfecteerden zich aan de voorzorgsmaatregelen houden.


Mijn zoon, Florian, maakte de terechte opmerking dat dat gemiddelde sowieso een vertekend beeld geeft. In de praktijk zal de ene persoon het virus misschien doorgeven aan 1 andere, en een tweede persoon aan 5 anderen. En hoewel 5 plus 1 gedeeld door 2 als resultaat 3 geeft, is in het geval van 1 + 5 het eindresultaat veel dramatischer.


Nemen we even het voorbeeld van het doorgeven van de infectie aan 3 personen t.o.v. 5: 3/5 ≠ 9/25 (kwadraat van 3 en 5) ≠ 81/625 (vierde macht van 3 en 5) ≠ 1.594.323/1.220.703.125 (dertiende macht van 3 en 5)


Dus als je kwadrateert of je neemt de derde, vierde, … dertiende macht, dan worden de verschillen tussen de 3 en de 5 niet alleen groter. Dan verandert de breuk en dus de verhouding ook helemaal. Bij de dertiende machten krijg je als resultaat 0,0013060694. Ruim afgerond is dat 1/1000 t.ov. 600/1000 in het begin.


Laten we nu de 2 uitersten nemen, bvb. 1 en 5 (gemidddeld 3), dan is de laatste groep besmettingen (5 tot de 13de macht + 1 tot de 13de macht) gelijk aan 1.220.703.126. En dat is dan nog enkel de laatste groep, je moet alle groepen van de tweede tot de 12de macht er nog bij optellen!


Ga je uit van een gemiddelde van 3, dan kom je bij de laatste groep uit op 1.594.323 besmettingen. Dit getal moet je nog met 2 vermenigvuldigen maar dan kom je nog altijd gigantisch veel lager uit.


Conclusie: zoals viroloog Steven Van Gucht aangaf, hangt de groei van de besmettingen af van de uitersten. Niet de massa van de mensen die hun verantwoordelijkheid nemen bepaalt of de verspreiding van het virus snel ingedamd wordt. Als er een groep mensen zich onverantwoordelijk blijft gedragen, dan blijft het virus zich buitengewoon snel verspreiden.


Zoals in de inleiding aangegeven moeten deze cijfers sowieso genuanceerd worden omdat de keten doorbroken kan worden. Het toont wél aan dat we allemaal, zonder uitzondering, onze verantwoordelijkheid moeten nemen.


De cijfers tonen ook aan dat met gemiddelden werken een verkeerd beeld kan geven. De simulatie in het journaal werkte heel verhelderend sprak tot de verbeelding. Toch zou het een mooie aanvulling zijn om ook een simulatie met 1 besmetting en 5 besmettigen (of meer) per persoon naast elkaar te laten zien. Op die manier geef je een veel genuanceerder beeld en zet je het belang van de hygiëne en social distancing regels extra in de verf.

0 keer bekeken

The Charming Hypnotist

Dominik Messiaen heeft als hypnotiseur de missie om mensen te helpen. Tijdens zijn hypnoseshow schenkt hij het publiek en de vrijwilligers een heerlijke ervaring. Daarenboven maakt hij ze bewust van de oneindige mogelijkheden van hypnose. Tijdens de hypnotherapie sessies helpt hij mensen tot nieuwe inzichten en positieve gedragsverandering dankzij hypnose.

0032 499 27 68 26

PAGES

Hypnose show

Hypnose Keynote

Hypnose Workshop

Hypnotherapie

Stoppen met roken

Afvallen door hypnose

Blog hypnose

Video hypnose

Contact Hypnotiseur

Privacy & Cookie Disclaimer

©2019 by The Charming Hypnotist. All rights reserved.