top of page
Checklist centrale act

Beste klant,

Om de dag van het optreden een vlot verloop te garanderen, gelieve volgende zaken op voorhand te regelen of te checken:

  • Laat de zaaluitbater weten dat er een showhypnotiseur komt optreden. Laat hen ook weten dat ik ongeveer 90 minuten voor aanvang van het optreden aankom om mijn materiaal op te stellen.

  • Vraag de zaaluitbater de dichtstbijgelegen parkeerplaats vrij te houden en de dichtstbijgelegen toegang tot het podium open te stellen.

  • Vraag de zaaluitbater om een propere, verwarmde kleedkamer te voorzien waar ik mijn spullen veilig kan achterlaten. Een toilet volstaat hiervoor niet …

  • Vraag de zaaluitbater een plattegrond van de zaal met de positie van het podium.

  • Tenzij anders overeengekomen zorgt de organisator voor een professionele geluidsinstallatie met minstens 2 vrije kanalen. The Charming Hypnotist brengt zelf een draadloze microfoon en MP3-speler op afstandsbediening mee. De organisator voorziet ook een technicus die deze uiterlijk een uur voor aanvang van de voorstelling aansluit op de installatie. Bij de opstelling van de luidsprekers wordt rekening gehouden met het gevaar van retour bij gebruik van de microfoon.

  • Het podium dient minstens 3 m breed en 2 m diep te zijn. Het podium mag noch te laag, noch te hoog zijn. Dat hangt af van het aantal toeschouwers en de opstelling van de zaal. De volgende hoogtes worden aangeraden. Bij een zittend publiek: 40 cm wanneer > 40 toeschouwers, 60 cm wanneer > 80 toeschouwers, 80 cm wanneer > 120 toeschouwers, 100 cm wanneer > 160 toeschouwers. Bij een staand publiek: dezelfde hoogte + 50 cm. De organisator zorgt voor een trap centraal aan de voorzijde om op of van het podium te stappen. Het publiek zit zo dicht mogelijk bij het podium. Er mag geen lege ruimte zijn tussen het podium en het publiek. Stoelen of tafels worden opgesteld in een kwart- of halfrond voor het podium. Er bevindt zich geen publiek achter of naast het podium.

  • Het podium dient van weerszijden frontaal voldoende uitgelicht te zijn. Het zaallicht moet vlak voor de voorstelling gedoofd kunnen worden.
    De organisator zorgt voor een presentator die vlak voor het opkomen van de artiest de aandacht van de zaal vraagt. Desgevallend vraagt de presentator aan bepaalde toeschouwers om zich te verplaatsen of om de gsm uit te schakelen. De artiest zorgt voor een korte introductietekst die de presentator ten slotte voorleest.

  • De voorstelling verloopt “gesloten”. Dat betekent dat niemand tijdens de voorstelling de zaal binnenkomt, de zaal verlaat of rondloopt in de zaal. Er hebben geen storende activiteiten plaats tijdens de voorstelling. Zo worden de toeschouwers niet bediend en worden er geen tafels afgeruimd tijdens de voorstelling.

Kan aan bepaalde technische voorwaarden niet voldaan worden, dan horen wij dat graag ruim op voorhand. Indien mogelijk, zoeken wij dan samen een oplossing.

Blijkt dit niet mogelijk, dan stellen wij u de mobiele act als alternatief voor. Blijkt dit echter pas ter plaatse, dan is de klant de afgesproken uitkoopsom voor de centrale act verschuldigd.

Hartelijk bedankt voor uw medewerking!

bottom of page